سامانه جامع حضور و غیاب کسرا
  
سامانه حضوروغیاب
جمعه 26 آبان مصادف با 17 نوامبر 2017

اصفهان- چهارراه سهروردی (سه راه سیمین)- خیابان سهروردی(خیابان سیمین)- خیابان فرهنگ- کوچه یکم- مجتمع کسرا
تلفن:37790990-031
تهران -   خیابان شهید بهشتی -    خیابان قنبرزاده -    کوچه 14 شماره 22 واحد 3
تلفن:88533840-021